Artikler

Vi forsøker å samle alt vi kan finne av avisartikler, dokumenter og annet som handler om Lia. Det har også de siste årene etter at vi startet istandsettingen av Husmannsplassen Lia blitt skrevet et par artikler i diverse magasin, samt en rekke artikler i lokale/regionale aviser. Har du artikler eller annet som omhandler Lia, husmannsvesenet i Gjerstad eller livet for fantene/omstreiferne i Gjerstad, så vil vi veldig gjerne høre fra deg.

 
 

AMERIKABREV, 29/05/1893

Utvandringa til Amerika var stor andre halvdelen av 1800-åra. Toppen var rundt århundreskiftet. “Gikk du ned Mainstreeten i Minneapolis ein Saturday afternoon”, sa Aanon Landsverk, “så tala dei scandinavian på second every corner.” Aanon var f. 1882, og 18 år då han reiste, og dobbelt så gamal då han kom heim att. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

agderposten, 14/02/1963

“Rett fra Stubben til Fabrikken”. I Gjerstadskogene blir i vinter en stor del av tømmeret levert direkte på fabrikktomt i Risør. En driftsmåte som har framtida for seg, og som innebærer store fordeler, sier skogforvalter Andre Gustavson. De som merker minst til - og kommer minst i direkte kontakt med den nye fremdriftsmåten - er hoggerne. Hogsten må imidlertid gå mest mulig kontinerlig, i allefall der vinsjing er i gang, og da er det en fordel å kunne hogge ubarket gran når kulda er for har. Ole. O. Lunden har tatt en pust i bakken for å sete opp motorsagbladet - mens Halvor Lia følger interessert med. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen på side 4.

 

VARDEN, 12/08/1978

“Konge i sitt eige lille rike”. Halvor Lia, gjersdøl med femti år i skauen og femti år på Betel, som allstøtt deler broderlig. Han bur det dei kallar for seg sjølv, høgt oppe i lauvskoglia der aplar, kirsebær og morell-trea gror så det nær sagt hørest på alle kantar av ei solsvidd, verbitt stue, og trost og småfugl elles er dei som tiast “ser innom:, dette bel års. Vinterstid er det så visst ikkje titt at nokon finn vegen, eller rettare den granhekk-skjerma stien som går lik ei “bever- slepe” i brattlendt fra svåfjella i bygda og opp. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

AUST-AGDER BLAD, 01/1992

“Halvor Lia fyller 90”. Skogarbeider har han vært hele sitt yrkesaktive liv, 90 år gamle Halvor Lia i Gjerstad. Han har trives med det. Nylig fikk han overrakt nåla for 40-års medlemskap i Landsorganisasjonen Skog og Land ved en høytidelig tilstelning i Holt. Han er født i Lia, like under Melås. Her har han bodd hele sitt liv. Uten bilvei og forholdsvis langt fra folk, har det nok vært litt av et slit til tider. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

AUST-AGDER BLAD, 05/2005

“Glimt frå lokalhistoria - Amerikanerar finner røtene sine”. Den første Halvor Andersen i Melaaslia kom frå Furelanda ved Bodø, Han gikk heile vegene. Då han kom til Gjerstad var han vel noke nedgåt, for det er langt å gå, men dei var vånt til å bruke beina den gongen. Halvor fekk teneste på Lunde som var prestegods og enkesete, og der fekk han kjerring au, Asborg Knutsdotter hette ho. Ho var fødd i 1764 og var 4 år yngre hell Halvor. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

AUST-AGDER BLAD, 2006

“Glimt frå lokalhistoria - Halvor Lia (1902-1995)”. Halvor blei fødd i Lia i tronge kår. Staua var snaue 4,5 x 5 meter, og Anne, mor hans var ‘kje gift. Staua var full frå før, det var bestemor hanoms, Aslaug Jensdotter, enke etter Halvor Andersen, Anne Halvorsdotter, Ole Halvorsen og Helene Halvorsdotter, og så kom Halvor og måtte ha ei lita kasse å ligge i. Anne døde då Halvor var 9 år, sa søskenbonjet Agnes, og det kan stemme, for ho levde i 1910 men døde vel i 1911. Presten Knudsen kom i 1910, men blei sjuk i 1911, og døde i 1912, av blindtarmbetennelse, så det kan vel være noke som ikkje er kommen inn i Kjørkeboka. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

AUSt-agder blad, 10/08/2006

“Glimt frå lokalhistoria - Husmannsplassen”. I 1700- og 1800 åra auka folketalet. Potetene var tat i bruk og koppevaksinen kom, så mange som før ville ha dødd små hell unge, voks opp og trong plass. Før utvandringa til Amerika tok til, var ein husmannsplass bergjinga for mange. Men tidene endra seg som dei jamt gjør, dei unge tok ut og dei gamle døde, og husene blei fløtta. Gjenbruk er ikkje noke nytt påfunn; Staua på Finnen kjøpte Lill-Åvoll til staue på Nygård, Tor Nilsen Røed kjøpte staua etter Erik Venli og sette ho opp som ein del i huset som Gudbrand Nordbye kjøpte. Staua til Sakarias blei reven og fløtta utover. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

AUSt-agder blad, 07/2009

“Glimt frå lokalhistoria - Helene Lia, ei gild jente”. Helene var den yngste av Halvor Andersen Lia og Aslaug Jensdotters ti bonj. Ho blei fødd same året, men etter at faren døde av lungebetennelse, 40 år gammal, i 1877. Fire av bonja var døde små, Anders, den eldste tente i Søndeled, 17 år gammal. Det var ikkje nådig for Aslaug å bli enke, Ingeborg blei 14 år og Jens og Anne 12, og Ola 3 og Helene i komminga. Ola og Helene var det lite hjelp i for det første, men ungane gror fort der plassen er så bratt, så det gikk på et vis. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

Fortidsvern, 12/2015

Av Einar Engen og Arvid Sollie. Holdt Varmen med Kumøkk - Husmenn tilhørte en egen samfunnsklasse som var underlagt bonden. De levde under enkle kår- ofte med lav inntekt. I dag finner vi flere husmannsplasser som er vitnesbyrd på dette. Disse bygningsmiljøene er særlig interessante både når det gjelder hvordan husa ble bygd og hvilke materialer de brukte. Husmannsplassen Lia i Gjerstad kommune er i seg selv ikke uvanlig, men det at våningshuset utvendig er isolert med kumøkk tilhører så absolutt noe spesielt i norsk byggetradisjon. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

Lokalhistorisk magasin, 1-2/2016

Av Jostein Vestøl. Husmannsplassen Lia ryddes fram og renoveres. Husmannsplassen Lia ligger i Gjerstad kommune i Aust-Agder, ca 5 km fra Gjerstad Jernbanestasjon. Plassen er uten bilvei, men ligger langs en tursti mellom Kolvedhogsten og Melås, og har ett areal på ca. 50 mål. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

Video - Verdien av bygningsvern, 15/3-2018

Av Aust- og Vest-Agder Fylkeskommuner, EU og Bygg og Bevar. Hvordan jobbes det med bygningsvern i Agder fylkene. Filmen er laget som en del av Interreg prosjektet HERICOAST, som har som mål å styrke forvaltningen av kulturlandskaper i kystsonen. Prosjektet er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og flere regioner og institusjoner i Europa. Klikk på bildet for å se hele videoen.

 

NRK TV SØRLANDET, 19/06/2018

I forbindelse med tildelingen av Aust-Agder Fylkeskommunes Bygningsvernpris, tok NRK Sørlandet en tur til Gjerstad og Husmannsplassen for et intervju. Starter etter 35 sekunder. Klikk på bildet for å se hele reportasjen.

 

Agderposten, 21/06/2018

“Har reddet en av de siste plassene”. For noen generasjoner siden var beskjedne små husmannsplasser hjemmet til tusenvis av nordmenn. Få er tilbake. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

Kulturminnefondet, 01/2019

“Gode Prosjekter” - Husmannsplassen ligger i Gjerstad, Aust Agder. Kulturminnefondet har støttet arbeidet med kroner 441 000,-. At husmannsplassen bevares gjør at man bevarer en bredde av kulturminner som derfor er med på å bevare objekter som kan vise fremtiden en mer helhetlig historie. Folkets historie. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design