Kylling av styvingstrær

I nærheten av uthuset har vi flere store trær som har grodd stort og høyt trolig de siste 50 årene. Disse forsøker vi så godt vi kan å endten få kuttet ned, eller restaurere over til å bli et såkallt styvingstre eller "kylletre" som en kaller det i Gjerstad. 

Grunnet risiko og faremomentene ved slikt arbeid, går dette sakte. Men siden uthuset skal få en høyt nødvendig ansikstoppløftning de kommende to årene, så er det som sagt ønskelig at trær som vi anser kan falle over uthuset i fremtiden, nå blir sagd ned eller kyllet.

Klikk på bildet under for å se hvordan det gikk da vi kyllet en ask rett nord for uthuset i går.

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design