Tinglyst skjøte om eierskifte av Husmannsplassen Lia i Gjerstad

I dag 16. april 2014 fikk Husmannsplassen Lia (Gnr. 17 / Bnr. 26-27 i Gjerstad kommune) offisielt ny eier i tinglyst skjøte om eierskifte hos Statens Kartverk. 

Nye eiere er Nancy Ciancio og Torgrim Landsverk. Begge bosatt i USA, men sistnevnte er født og oppvokst på en av naboeiendommene til Lia. 

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design