Bygningsmassen er ferdig istandsatt!

Arbeidet med istandsettingen av bygningsmassen i Lia er over, og vi kan ikke si annet enn at vi er utrolig godt fornøyde med resultatet. Resultatet ble trolig enda bedre enn det vi kunne ønsket, fordi våre håndverkere, ansatte ved Kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder, og ansatte ved Kulturminnefondet, har vært utrolig hyggelige og interessante å jobbe med. Oppmuntrende kommentarer fra forbipasserende turgåere og andre har også vært veldig hyggelig.

Arbeidet med rydding av skog/kratt rundt bygningsmassen startet i april 2014. I 2015 ble det lagt presenning på uthustaket som et strakstiltak med støtte fra Kulturminnefondet. I 2016 startet utvendig istandsetting av både inn- og uthus, med støtte fra både Aust-Agder Fylkeskommune og Kulturminnefondet. Og i 2017 fullførte en arbeidet med den innvendige istandsettingen av både inn- og uthus, samt at låvebru, og låvebrukaret ble bygget opp - Igjen med støtte fra Aust-Agder Fylkeskommune og Kulturminnefondet. 

Tilsammen har Kulturminnefondet og Aust-Agder Fylkeskommune støttet istandsettingen i Lia med totalt 455.000,- kr, ca 45% av de totale kostnadene. Resten av kostnadene er dekket av eier.

Under finner en noen bilder, trykk på bildet for å se det i større format. 

Det er mange å takke for at en har kommet så langt som en har med å redde dette viktige kulturminnet, og vi vil gjerne nevne noen her:

• Tom Cato Rasmussen, som gav oss muligheten til å kjøpe stedet.
• Arvid og Bodil Haugen, som hjalp til med å legge på presenningen på uthustaket.
• Olav Åge Haugen, som hjalp til med å legge på presenningen på uthustaket.
• Kai Ove Sandåker og Astrid Haugen Gustafson, fikk gitt Lia en adresse som var blitt glemt i forrige runde.
• Helge Dalen, for gode råd og tips med det å eie gammelt hus og å søking om støtte.
• Østre Agder Brannvesen, for god tålmodighet med oss ifm bålfyring etter rydding av trær.
• Kulturminnevernavdelingen i Aust-Agder, for støtte og et utrolig godt og interessant samarbeid.
• Kulturminnefondet, for støtte og et godt/interessant samarbeid.  
• Tore Moen, som tegnet forslag til et nytt tilbygg på innhuset.
• Magasinet Fortidsvern, som publiserte en interessant artikkel om Lia, skrevet av Einar Engen og Arvid Sollie.
• Lokalhistorisk Magasin, som publiserte en interessant artikkel om Lia, skrevet av Jostein Vestøl.
• Rolf Valle, for foto.
• Ruth Melås, for foto.
• Oddleif Bjellås, for foto.
• Anita Granås Bjellås, for foto.
• Johanne Landsverk, for foto.
• Susan Goodman, for foto.
• Torstein Skåli, for foto.
• Ragnhild Markset, for foto.
• Evie Katrine Lønne, for foto.
• Olav og Torbjørg Ulltveit-Moe, for foto og historiesøk.
• Finn Pettersen, for flyfoto.
• Olav Magnus Lunden, for gravearbeid.
• Torbjørn Lunden, for gravearbeid.
• Visedal Snekkerverksted, for tre vinduer til innhuset.
• Jostein Vestøl, for overskuddstikker fra mølla på Vestøl.
• Anne Helene Ramsleth, for kumøkk fra ekte Telemarkskuer.
• A-Å Elektro AS v/Thoralf Sletten, for elektrisk arbeid.
• Terje Granås, for smedarbeid og verktøy.
• AT Skog og Kim Arild Felle, for hogst og rydding nedenfor Lia.
• Gryting Trelast, for levering av kvalitetstømmer.
• Jens Trydal, for drenerings pukk.
• Arkitektkontoret Snøhetta og Knut Tronstad, for arbeidet med tegninger for et nybygg.
• Torstein Jansen, dugnadshjelp ifm legging av stikketak. 
• Erling og Pauline Gilje, dugnadshjelp ifm legging av stikketak. 
• Morten Moland, dugnadshjelp ifm legging av stikketak. 
• Paul Jakob Aasbø, dugnadshjelp ifm legging av stikketak. 
• Kjell Bråten, dugnadshjelp ifm legging av stikketak og tilbakeføring av tidligere fått eiendeler til Lia.
• Espen Aasbø, dugnadshjelp ifm legging av stikketak. 
• Torbjørn Pedersen, dugnadshjelp ifm legging av stikketak. 
• Gudrun Trevoll, for tilbakeføring av tidligere fått eiendeler til Lia.
• Solfrid Egdalen, for tilbakeføring av tidligere fått eiendeler til Lia.
• Ragg AS v/Anders og Tor, for steinarbeid på låvebrukaret.
• Inge Myhren, for bølgeblikkarbeid.
• Eystein Greibrokk, for steinarbeid på låvebrukaret og istandsetting av peisen.
• Hans Petter Musum fra Musum Laft og Tradisjonshåndverk, for fantastisk laftearbeid.
• Lars N. Løvdal fra Sollie Bygg AS, for fantastisk tømrer arbeid.
• Arvid Sollie fra Sollie Bygg AS, for fantastisk tømrer arbeid og for å gi oss mot til å tro på prosjektet.
• Mamma, Pappa, Nancy, Familie og venner, for forståelse, tålmodighet, kost, losji, besøk og mye mer. 

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design