Litteratur

Der finnes en del litteratur om husmannsvesenet og historier om husmenn generelt. Ikke alle er like enkle å finne, men de finnes. Vi har forsøkt å samle det vi kunne finne her. Vi er konstant på utkikk etter mer litteratur, så har du bøker/annet om husmannsvesenet, så ta gjerne kontakt med oss her.

 
 

“Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”

Denne fagrapporten presenterer den spennande, interessante historia om husmannsvesenet og den store lokalhistoriske innsats og interesse for temaet, og forskinga om husmenn. Men mest av alt avdekkjer den kva vi ikkje kjenner til. Historiene om husmannsvesenet er ein del av norsk og europeisk historie som ikkje har blitt prioritert. Rapporten viser at det finst både forsking og kjelder for å trekkje forsking, formidling fram i lyset. Det vil utvide forståinga av vår eiga samtid og nære fortid.

Rapporten er inndelt i fem hovuddelar. Del 1 er ei kort innleiing som set tonen for to sentrale moment i samband med husmannsvesenet i ei brytningstid i norsk historie, ein kan summere det opp med stikkorda demokrati og demografi.

Del 2 er hovuddelen av fagrapporten. Den er ein gjennomgang av den historiske forskinga som har blitt gjort på husmannsvesenet, og er samstundes ein gjennomgang av husmennene og husmannsvesenet si historie, frå framvekst til avvikling. Gjennomgangen er delt inn tematisk.

Del 3 er ein gjennomgang og drøfting av kjeldemateriale som er relevant for å få kunnskap omkring husmannsvesenet. Dei kjeldene som blir særleg blir drøfta er dei som går på personopplysingar og eigedomsopplysingar. For førstnemnde sitt vedkomande blir manntal og folketeljingar vurderte som kjelder for husmannsvesenet, og for sistnemnde blir matrikkelen, som er eigedomsregister over alle eigedomar i landet, vurderte som kjelde til husmannsvesenet.

I del 4 kan ein finne ulike forslag til kva eit tenkt kompetansesenter om husmannsvesenet bør og kan innehalde. Viktige stikkord for eit slikt dokumentasjonssenter bør vere innsamling, tilrettelegging og tilgjengeleggjering av kunnskap om husmannsvesenet for både forskarar, skulevesenet og for allment interesserte.

Del 5 av fagrapporten tek kort for seg lokalitetsspørsmålet til eit kompetansesenter, med historiefaglege argument for kvifor nettopp Luster og Indre Sogn er eit særeige område i husmannssamanheng, og kvifor det vil passe seg å opprette eit senter akkurat i denne regionen.

Til slutt finn ein ei rekkje vedlegg som illustrerer husmannsvesenet i tal, med tabellar som supplerer den historiske og historiefaglege gjennomgangen av husmannsvesenet i del 2.

Fagrapporten blei skriven på oppdrag av Luster Sogelag og er publisert av Luster kommune. Klikk her eller på bildet for å lese hele rapporten.

 
 

NRK RADIO P2 - EKKO - FØDT SOM HUSMANN, 12/6-2018

Hva forbinder du med ordet husmann? Noe veldig gammeldags? Noe som nå bare finnes i fattigere land? Ekkos Lise Borchgrevink dro til Hedmark for å gå i fotsporene til Hans Børli, dikteren og tømmerhoggeren som vokste opp på en husmannsplass. Der traff hun en annen høyst oppegående utgave av en husmann. Klikk på bildet for å høre hele reportasjen.

 

NRK RADIO P2 - EKKO - IKKE bare mørkt og trist for norske husmenn, 11/7-2018

Alt var ikkje mørkt og trist for norske husmenn. Livet som husmann i Noreg på 1800-talet var ikkje berre karrig og magert, det var til dømes mange som kunne både lese og skrive sjølv om dei kom frå ein husmannsplass. Når sosial angst blir ei liding. Mange kan kjenne eit snev av sjenanse på fest utan så mange kjende rundt seg, men for nokre blir ubehaget for stort til å bere aleine. Klikk på bildet for å høre hele reportasjen.

 

NRK RADIO P1 - MUSEUM, 14/10-2017

Marcus Thrane kalte seg selv sosialist, men var mot revolusjon. Han sto i spissen for en stor massebevegelse av Arbeiderforeninger, fra Christiania og Drammen via Sørlandet til Trøndelag i nord. På det meste hadde Thranittene 30.000 medlemmer, med egen avis, sentralstyre og landsmøter. Stemmerett for alle menn, bedre kår for husmenn, ordentlige skoler, en verneplikt som man ikke kunne kjøpe seg ut av. Rettferdighet og ytringsfrihet. Opplysning og moderne fremskritt, med inspirasjon fra Europa. Det var Marcus Thranes program, uttrykt gjennom en petisjon til kong Oscar. - Marcus Thrane trodde ikke på Stortinget, sier historiker Tore Pryser. Det var landsmøtet, eller Lilletinget, som var reformbevegelsens øverste organ og da kongen avslo petisjonen ble det vedtatt å gjøre revolusjon. - Thrane prøvde å få omgjort vedtaket, og det er vel litt uklart om medlemmene var helt enige om hva de hadde vedtatt. I hvert fall ble det grunn god nok til å arrestere lederne og knuse bevegelsen, sier Pryser. I MUSEUM besøker vi Sagene lunsjbar, som i gamle dager lå vegg i vegg med "Kai-salen", stedet der Thrane holdt sitt siste møte i Norge. Vi møter også Ruth Hemstad på Nasjonalbiblioteket, hvor hun viser fram en lang rekke dokumenter, håndskrifter, aviser og til og med et maleri signert Marcus Thrane. Sendt første gang oktober 2017. Programleder Øyvind Arntsen. Klikk på bildet for å høre hele reportasjen.

 

NRK TV - Arven etter brauta-nelly, 1/8-2014

Frå Distriktsnytt i Møre- og Romsdal - Historien om istandsettingen og livet på Husmannsplassen Severinbrauta. Klikk på bildet for å se hele programmet.

 

NRK TV - Hans og paulus midt i skauen, 14/4-1991

De to ungkarsbrødrene, Hans (88) og Paulus (78) Ellefsen, bor helt isolert på en husmannsplass i Kilebygda i Telemark. Shot bartrær. Zoom inn husmannsplassen. Shot katt i vindu, zoom ut. Shot blåmeis spiser. Brødrene Hans og Paulus ELLEFSEN kommer kjørende på snøscooter. De bærer inn varene og pakker ut. Shot TV-antenne og solcellepanel. Brødrene ser gjennom bunken av post og ukeblader. Paulus snakker i mobiltelefon, drevet av et gammelt bilbatteri. Veggen i stua er full av malerier. Shots / pan flere av maleriene, malt av Paulus. Shots de sager- og hogger ved ute. Paulus henter vann i elva, har med øks for å fjerne isen. Shot ungdomsportrett av brødrene. De bretter ut en stor plakat med bilde av Lill-Babs, hun har besøkt dem to ganger. Shot tegning av Lill-Babs, Lill-Babs cap og tre avisbilder med Lill-Babs og brødrene. Shot reiseradio med innebygd platespiller, brødrene leser mens de spiller "Drømmen om Elin". Nært de legger i ovnen og tar ut nystekt brød. Paulus spiller munnspill "Sov dukkelise". Zoom ut
husmannsplassen. Mellomstikk de to i samtale med Erik Berg-Hansen om livet og de daglige gjøremål. Klikk på bildet for å se hele programmet.

 

Nytt fra Grenland ÆTTEHISTORIELAG, 15/2-1986

Plassen Halvorskås i Drangedal. De aller fleste som driver slektsforskning, finner også husmenn blant sine forfedre. En artikkel om husmannen burde vel derfor ha interesse også for våre medlemmer. Hva legger vi så i betegnelsen husmann? En husmann var en mann som festet en plass - et lite jordbruk som lå under en gård og som fra gammelt av ble sett på som en del av gården. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.

 

NRK TV - slik var det i gamle dagar, 29/12-1983

Arbeid og slit på en husmannsplass i ei vestlandsk fjordbygd for hundre år siden. Våren er kommet. Husmannsgutt lager fløyte. Sauer beiter. Vårscener i
fjellet. Husmannen gjør grøfte- og nybrottsarbeid hos bonden. Grøften steinsettes. Rot dras opp. Snøkledde fjell. Issmelting. Naturshots. Laksefiske og fangst. Svartgarn trekkes opp, fiske fra båt. Høst ved fjord og fjell. Høstblomster. Rognetrær. Fjellscener. Husmannsfamilie på fjellslått. Møkk spas for å samles til vinteren. Seterbilder. Klikk på bildet for å se hele programmet.

 

NRK TV - kongens maler og folkets venn, 29/12-1982

Historisk program om husmannsgutten, kunstneren og sosialpolitikeren Peder Andersen Balke fra Toten. Klikk på bildet for å se hele programmet.

 

NRK TV - husmann i ullensaker, 3/12-1979

Hverdagslivet i det gamle norske bondesamfunnet i årene 1800-1850. Denne episoden handler om småfolks kår i ei bygd på Østlandet i 1840-årene (5:6). Ved Per Simmonæs. Klikk på bildet for å se hele programmet.

 

NRK TV - husmannskår på 1800-tallet, 25/12-1977

Skilt Allergodt. På husmannsplassen. Fortekst. Skomaker. Husmannsplass. Bonden gir husmennene oppdrag. Shots fra Meldal i Sør-Trøndelag. Fra en stor gård med husmannsplass. Gutter leker. Slåtten på husmannsplassen. Torv til taktekking. Tak dekkes med bjerkenever og gresstorv. Never tas av bjerketrær i juni måned. Legges til
tørk. Høy bæres. Løv til for. Samling av mose til for. Seter på fjellet. Gutt spiller fløyte. Treskjæring, akantusranke. Skomakeren. To husmannsg
beidere inn i gruven. Lensmann på vei til husmannsplass for å ta utpanting. Husbond leser vilkår for husmann. Flere husmannsfolk. Adelsmann (Oddbjørn HOLGERSEN i kostyme). Folk satt ut på legd. Tjenestegutt som ligger i fjøset. Gudstjeneste, salmesang. Barn sover under fellen. Tussefløyte. Klikk på bildet for å se hele programmet.

 

NRK TV - EN godseier og hans husmann, 18/7-1969

Filmprogram. Reportasje fra Skottland. Lord Burton og Mac Donald. Skotsk landskap i bilspeil og fra bil. The Highlands landskap med sjø og fjell. Liten forlatt fjellgård. Slott
halvt i ruiner. Godseier intv., kutt fram og tilbake mellom godseieren og husmannen. Om spesielle jordbruksproblemer og leilendingssystemet. Om sjøuhyret i Loch Ness. Klikk på bildet for å se hele programmet.

 

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design