Slidshow med bilder fra Lia.

Sprossas Gode Råd (Norske Hjem, 01/2019, s.48):

 1. Formuler hva du vil med huset, på den måten kan du unngå å kjøpe feil hus.

 2. Lytt til huset, hva det har å fortelle og hva du bør og må ta vare på. Finn ut hvilken tidsepoke huset til˙orer, da blir arbeidet langt mer interessant. Det beste er om du innretter deg etter huset, og ikke omvendt.

 3. Forbered deg til oppgaven. Tidsnød gir dårlige løsninger og redusert kvalitet. En håndverker kan ikke lastes for dine feilvalg. Ikke begynn alle steder samtidig og ha alltid god orden på byggeplassen.

 4. Bruk fagfolk som har kunnskap om bevaring og restaurering. Be om referanse. Send ikke jobbene ut på anbud, men knytt til deg faste, gode håndverkere på timesbasis. Forklar dem hvordan du tenker og hva du vil ha. Er dere samkjørte er dette det mest effektive og dermed det billigste.

 5. La det ikke bli et mål å få alt i vater og vinkel, tenk utradisjonelt og kreativt. Gamle hus er ikke stedet for Norsk Standard.

 6. La interiørbladene inspirere deg, men ikke dirigere og dominere dine valg.

 7. Etterisoler med vett og forstand, ikke alle hus ligger på Røros.

 8. Ikke glem at godt verktøy er halve jobben og husk på å ikke overvurdere egne krefter.

 9. Det endelige resultat blir ikke bedre enn forarbeidet du har lagt ned.

 10. La det som er bra, få være i fred. Gamle vinduer og dører kan og bør restaureres. Gammelt trevirke, som ikke er råteskadet, er minst like godt som nytt.

 11. Reparer der det er mulig, en kopi kan aldri fullt ut erstatte originalen.

 12. For store utskiftninger forringer og reduserer aldersopplevelsen ved huset. Mangler originale bygningsdeler, bør de erstattes av nøyaktige kopier.

 13. Ytterdører i gamle hus skal være innadslående, det er bare i forsamlingshus at brannforskriftene krever utadslående ytterdører.

 14. Gamle hus har sjel og atmosfære; disse verdier forsvinner lett om man ikke trår varsomt.

 15. Bruk en blanding av skjult og åpent elektrisk anlegg.

 16. Samle inngrepene. Ikke spre for eksempel våtromsinstallasjoner rundt i hele huset.

 17. Ikke tilfør huset “fancy” detaljer og utstyr det aldri har hatt.

 18. Det nye skal alltid underordne seg det gamle huset ved utvidelse/tilbygg.

 19. Ta bilder underveis - bilder i hodet er vanskelig å formidle, og de blekner raskt.

Villa Wessel Tips (Norske Hjem, 01/2019, s.53):

 1. Fargeekspert: Kan lage en fargetrapp og finne frem til originalfargene på huset.

 2. Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket: Historiske bilder, flyfoto, aviser og tidsskrifter.

 3. Kommune og Fylkeskommune: Dokumenter som beskriver huset, slik som SEFRAK registreringer.

 4. Riksarkivet: Branntakst. Branntakster er tekniske bygningsbeskrivelser utført som grunnlag for forsikring i Norges Brannkasse. Det er hovedsaklig takstbrev tilgjengelig for perioden 1870 frem til 1940. For Oslo, tidligere Kristiania og Aker, finnes de i Oslo Byarkiv og for resten av landet er de lagret i Riksarkivet.

 5. Lokalt historielag og bibliotek, velforening og naboer: Bilder og historie.

 6. Lokal tradisjonshåndverker: Tilstandsrapport og lokal byggeskikk.

 7. Fortidsminneforeningen: Kan ha informasjon om huset og råd om hvor du bør begynne.

Nyttig lesestoff (Norske Hjem, 01/2019, s. 55):

 1. Gamle Trehus - Historikk, reparasjon og vedlikehold: Tore Drange, Hans Olaf Aanonsen og Jon Brænne. Gyldendal undervisning, 3 utgave, Oslo, 2011.

 2. Gamle vinduer - Historikk, restaurering og vedlikehold: Håkon Gøthesen, Gøthesen Forlag, Oslo, 2012.

 3. Gamle Hus - Inspirasjon og mange gode råd: Else Rønnevig, Aschehoug, 2004.

 4. Hushjelpen: Else Rønnevig, 2015.

 5. Fortidsminneforeningens Gode Råd Hefter: Ulike temaer, alt fra om farger og stil til gardiner og listverk. Bestilles på www.fortidsminneforeningen.no

 6. Den Norske Byggeskikken - Hus og Bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid: Arne Lie Christensen, Pax Forlag AS, 1995.

 7. Norske Hage gjennom tusen år: Magne Bruun, Andresen og Butenschøn, 2007.

 8. ENØK i Gamle Hus: Fortidsminneforeningen. Nedlastbart hefte om energisparingstiltak.

Hanne Kari og Oddbjørns Tips (Norske Hjem, 01/2019, s. 20):

 1. Snakk med andre som har gjeonnomført tilsvarende prosjekter.

 2. Kontakt kulturvernavdelingen i fylket, delta på omvisninger/kurs. Undersøk finansieringsmuligheter og lag budsjett.

 3. Les tidskrifter og nettsider som omhandler restaurering. (Norske Hjem, Bygg og Bevar, Historiske Hus, med flere).

 4. Bruk god tid i planlegging, og vent til du kan få tak i fagfolk som kan og forstår restaureringsprinsipper. Ikke skift ut eller erstatt mer enn helt nødvendig, men behold oppringgelige materialer og detaljer som gjør at helheten bevares.

 5. Tenk at det du gjør er til egen nytte og glede, men at det også er til glede for nærmiljøet og besøkende. Og kan vise bygninger og landskap i et historisk perspektiv.

 6. Det er viktig å delta aktivt selv, det kan spare kostnader og du lærer mye nytt.

Bentes Tips (Norske Hjem, 05/2018, s 65):

 1. Tilfør eller bytt ikke ut mere enn du må.

 2. Søk råd hos mennesker som er positive til bygningsvern.

 3. Tenk gjenbruk

 4. Det finnes nisjehåndverkere, bruk dem. De er verdt å vente på.

 5. Sett deg godt inn i eget prosjekt. Det er du som eier prosjektet.

 6. Ha en fremdriftsplan, det letter arbeidet.

 7. Usikker? Søk råd.

 8. Gled deg over hvert skritt, drikk kaffe og spis kaker.

 

3 gode grunner for å ta vare på kulturminner (Norske Hjem, 05/2018 s. 30):

 1. Vår felles hukommelse

 2. Godt kulturminnevern er godt miljøvern

 3. Ny bruk gir nye verdier

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design