Prosess

 
 

Pusse opp på egen hånd?

Tenker du å gjøre arbeidet uten å søke om tilskudd fra det offentlige eller private aktører, så finnes der mange gode plasser å finne informasjon om hvordan en skal gjøre jobben riktig. Det finnes også mange lokale håndverkere som er dyktige, særlig de med erfaring innen tradisjonshåndverk og ikke kun å montere prefabrikerte elementer.

Nettstedet www.byggogbevar.no er trolig det nettstedet som i dag best kan gi deg den nødvendige kunnskapen som trengs, basert på riktige antikvariske metoder.

Søke om tilskudd?

Tenker en å søke om tilskudd fra Fylkeskommunen, Kulturminnefondet eller andre aktører, er det viktig å legge en langsiktig plan. Det aller viktigste er å ikke starte istandsettingen før en har fått svar på søknaden sin.

Noen råd er:

  • Ta bilder, oversiktsbilder og detaljer slik som skadede områder hvor en vet det må utføres arbeid.

  • Skriv ned stedets og bygningsmassens historie om en kan. Gode kilder er ofte SEFRAK-registreringen, lokale historiebøker, boken Norges Bebyggelse, naboer og andre tidsvitner.

  • Bruk riktige ord og begrep. For eksempel, ikke “gammeldags” men “antikvarisk” - ikke “pusse opp” men “istandsette”. Her er et par linker med forklaringer av ulike ord og begrep som brukes i bygningsvernbransjen: “Bygg og Bevar sin Ordbok”, og “Bygg og Bevar sine Hemmelige Tips”.

  • Be Kulturminnevernseksjonen i Fylket eller Byantikvaren på besøk for å vise frem prosjektet og tankene dine. De vil mest sannsynlig falle for plassen din og skrive et fint referat etter besøket som kan legges ved i fremtidige søknader.

  • Ikke start opp istandsettingen før du har søkt og fått svar - Hvis du gjør er du garantert å få avslag.

  • Del opp prosjektet over flere år. Søker en om for stort beløp legges en fort nederst i søkerbunken, om en ikke har et absolutt veldig verneverdig bygg som må reddes for alt i verden. Det er derfor lurt å dele opp prosjektet i deler, slik som Utvendig arbeid første del og Innvendig arbeid i andre omgang.

  • Innhent prisoverslag fra lokale håndverkere - Se etter de med erfaring innen tradisjonshåndverk, om de har interesse for bygningen din, om de har hatt oppdrag tidligere hvor for eksempel Kulturminnefondet har vært innvolvert med tilskudd, og om de kan skrive tilstand- og tiltakssrapport som kreves ifm søknader.

  • Bygg allianser - Bli venn med de som kan hjelpe deg, alt i fra ressurspersoner i historielaget, lokale bygningsvernere, lokale tradisjonshåndverkere, fagpersoner i fylkeskommunen, Kulturminnefondet, osv.

  • Søk til Kulturminnefondet først - De er døråpnere til andre støtteordninger.

  • Fått avslag - Ikke gi opp, prosjektet ditt er bra - søk igjen.

Se ellers nettsiden www.byggogbevar.no for mer utfyllende informasjon eller ta kontakt med oss her for å høre om våre erfaringer i forbindelse med istansettingen vi gjorde i perioden 2015-2017.

 
 

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design