Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over ulike støtteorninger å søke på

map-norway-isolated-black-on-vector-21190364.jpg

statlige tilskuddsordninger

Her får du en oversikt over ulike statlige tilskuddsordninger til kulturminnevern. De ulike ordningene har forskjellige prioriteringer og satsningsområder.

614px-Gjerstad_komm.svg.png

kommunale tilskuddsordninger

Noen kommuner har satt av egne midler til bevaring og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Her følger en liste over noen. Er du usikker på om nettopp din kommune har slike ordninger tar du direkte kontakt med dem. 

By5EmrLCAAE2B72.jpg

Regionale tilskuddsordninger

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for kulturminnevern som forvaltes av fylkeskommuner og Sametinget. Her følger en oversikt over ordningene. listen er ikke fullstendig, så ta kontakt med fylkeskommunen din om du skal søke om midler.

støtte til strakstiltak

Kulturminnefondet gir støtte til strakstiltak for å sikre kulturminner. - Vi ønsker å hindre at kulturminner går tapt og at forfallet kan stanses inntil du får mulighet til å gjøre flere tiltak, sier direktør Simen Bjørgen. 

Stiftelsen-UNI-300x300.png

private tilskuddsordninger

Det finnes flere uavhengige stiftelser, fond, legater og ideelle organisasjoner som deler ut midler til arbeid med bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Satsningsområdene og prioritetene varierer mellom de ulike aktørene. 

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design