Gode istandsettingstips- og råd

Folk som setter i stand gamle hus støter på mange av de samme problemene, og går ofte i de samme fellene. Også vi og flere andre bygningsvernentusiaster har hatt våre tak med å finne de riktige svarene. Her har vi forsøkt å lage en liten samling med råd som vi kan anbefale å lese igjennom før en med stor iver setter igang det som kommer til å bli en fantastisk spennende og gøy restaurerings-/ istandsettingsprosess. Lykke til! 

 • Formuler hva du vil med huset/bygningen, på den måten kan du unngå å kjøpe feil hus.

 • Lytt til huset, hva har det å fortelle og hva bør og må du ta vare på? Finn ut hvilken tidsepoke huset tilhører, da blir arbeidet langt mer interessant. Det beste er om du innretter deg etter huset, ikke omvendt.

 • Forsøk å finne plassens historie - Hos Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket finnes historiske bilder, flyfoto, aviser og tidsskrifter. Kontakt kommune og fylkeskommunen som kan sitte på dokumenter som beskriver huset slik som for eksempel SEFRAK registreringen. Riksarkivet har branntakster som er tekniske bygningsbeskrivelser utført som grunnlag for forsikring i Norges Brannkasse. Det er hovedsakelig takstbrev tilgjengelig fra perioden 1870 frem til 1940. For Oslo (tidligere Kristiania og Aker) finnes de i Oslo Byarkiv og for resten av landet er de lagret i Riksarkivet. Lokale historielag, bibliotek, velforeninger og naboer kan sitte på historie og bilder.

 • Bruk god tid på planlegging - Forbered deg til oppgaven. Tidsnød gir dårlige løsninger og redusert kvalitet.

 • Snakk med andre som har gjennomført liknende prosjekt.

 • Kontakt Kulturminnevernavdelingen i fylket, hør om de kan komme på befaring, delta på omvisninger/kurs. Undersøk finansieringsmuligheter og lag budsjett.

 • Les tidsskrifter (Norske Hjem), nettsider (Bygg og Bevar, Historiske Hus, med flere) og bøker (Gamle Trehus av Tore Drange, Hans Olaf Aanonsen og Jon Brænne - Gamle Vinduer av Håkon Gøthesen - Gamle Hus av Else Rønnevig - Hushjelpen av Else Rønnevig - Den Norske Byggeskikken av Arne Lie Christensen - Norske hager gjennom tusen år av Magne Bruun - Faktahefter fra Fortidsminneforeningen) som omhandler restaurering. Bli inspirert, men ikke la deg dirigere og dominere dine valg.

 • Bruk fagfolk som er positive til bygningsvern og har kunnskap om bevaring og restaureringsprinsipper - De er eventuelt verdt å vente på. Be om referanse om du ikke kjenner til hva de kan. Send ikke jobbene ut på anbud, men knytt til deg faste, gode tradisjonshåndverkere på timebasis. Forklar dem hvordan du tenker og hva du vil ha. Er dere samkjørte, er dette det mest effektive og dermed det billigste. En tradisjonshåndverker kan hjelpe med å få laget en tilstandsrapport om en ønsker å søke om midler, og de har også god kunnskap om lokal byggeskikk.

 • Tenk at det du gjør er til egen nytte og glede, men at det også er til glede for nærmiljøet og besøkende. Og kan vise bygninger og landskap i et historisk perspektiv.

 • Det er viktig å delta aktivt selv, det kan spare kostnader og du lærer mye nytt. Ikke glem at godt verktøy er halve jobben og husk å ikke overvurdere egne krefter.

 • Ha respekt for tidligere løsninger. Ikke skift ut eller erstatt mer enn strengt tatt nødvendig, men behold opprinnelige materialer og detaljer som gjør at helheten bevares. La det ikke bli et mål å få alt i vater og vinkel, tenk utradisjonelt og kreativt. Gamle hus er ikke stedet for Norsk Standard. Etterisoler med vett og forstand, ikke alle bygg ligger på Finnmarksvidda eller på et forblåst sted.

 • Lag en fargetrapp og finn fram til originalfargene i huset.

 • Der finne mange muligheter for å søke om økonomisk støtte til kulturminner og gamle bygg - Kontakt dem (Kulturminnefondet, Stiftelsen UNI, SMIL-midler, Fylkeskommunen, Fortidsminneforeningen - Kulturminner for alle, Landbruksdelegatet og Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel, Norsk Kulturarv - Rydd et kulturminne, Ta et tak aksjonen. Sjekk Bygg og Bevar sin nettside for flere private legater, samt en oppdatert liste med støtteordninger.

 • Tenk gjenbruk, men om nye materialer må kjøpes - forsøk å bruk lokale og gode kvalitetsvarer. Trykkimpregnerte materialer er “fy fy” av en grunn.

 • Ikke begynn alle steder samtidig og ha alltid god orden på byggeplassen.

 • La det som er bra, få være i fred. Gamle vinduer og dører kan og bør restaureres. Gammelt trevirke, som ikke er råteskadet, er minst like godt som nytt.

 • Reparer der det er mulig, en kopi kan aldri fullt ut erstatte originalen.

 • For store utskiftninger forringer og reduserer aldersopplevelsen ved huset. Mangler originale bygningsdele, bør de erstattes av nøyaktige kopier.

 • Ytterdører i gamle hus skal være innadslående, det er bare i forsamlingshus at brannforskriftene krever utadslående ytterdører.

 • Gamle bygg har sjel og atmosfære; disse verdier forsvinner lett om man ikke trår varsomt.

 • Bruk en blanding av skjult og åpent elektrisk anlegg.

 • Samle inngrepene. Ikke spre for eksempel våtromsinstallasjoner rundt i hele huset.

 • Tilfør eller ikke bytt ut mere enn du må.

 • Det nye skal alltid underordne seg det gamle huset ved utvidelse/tilbygg.

 • Ta bilder underveis - Bilder i hodet er vanskelig å formidle, og de blekner raskt.

 • Gled deg over hvert skritt, drikk kaffe og spis kaker!

Lykke til og har du spørsmål, så ta kontakt så skal vi gladelig forsøke å svare på dem!


Kilder: Bygg og Bevar, Magasinet Norske Hjem, Else “Sprossa” Rønnevig, Egne erfaringer.

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design