Gjerstad kommunes VERNEPRIS 2019

 

GJERSTAD, 22. juni 2019: Gjerstad kommunes Vernepris for 2019 tildeles Anne Lise “Lisa” og Jens Martin Marcussen for sitt store og kontinuerlige arbeid med å holde kulturminnet Paviljongen på Øvre Haugen i Gjerstad kommune i god stand, og hvor bygnings- og hagemiljøet er holdt inntakt uten å endre på de arkitektoniske kvaliteter og verdier, sa ordfører Inger Løite under tildelingen.

Lisa og Jens Martin Marcussen slapper av utenfor Paviljongen (“Villan”) på øvre Haugen i Gjerstad - Foto: Gjerstad kommune v/Astrid Haukenes Bråten.

 
 

TALE FRA ORDFØRER INGER LØITE UNDER 100-ÅRS JUBILEET TIL “PAVILJONGEN - VILLAN” I GJERSTAD KOMMUNE, 22. JUNI 2019:

Kjære alle sammen, jeg er egentlig ikke invitert på denne festen, men jeg er her fordi jeg har et viktig ærend.

Og jeg har jo vokst opp i grenda her så jeg er godt kjent. Kan vel likegodt innrømme med en gang at jeg også har vært på morellslang her!

Men så til saken:

I 2018 fikk ekteparet Landsverk, som har istandsatt Husmannsplassen i Lia, Aust-Agder fylkeskommunes Bygningsvernpris.

Deler av den prisen ga de videre til Gjerstad kommune med et ønske om at vi skulle opprette vår egen vernepris. Og det ville vi selvsagt gjerne.

Etter hvert har vi også fått med oss Gjerstad Historielag og Østre Agder Sparebank som bidragsytere til prisen (De er også representert her i dag).

Formålet med prisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Gjerstad.

Og i statuttene står det bl.a:
Prisen kan gis ut for jevnt og antikvarfaglig godt vedlikehold, omfattende istandsetting av hus eller anlegg, nybygg der tilpasning til antikvariske verdier og kulturlandskapselementer er godt ivaretatt, til tradisjonshåndverkere som viderefører utdøende tradisjoner, og til de som på forbilledlig vis pleier det gamle kulturlandskapet. Prisen deles kun ut etter begrunnede forslag fra allmenheten og prisen er i år på 10.000,- kroner

Vi fikk inn mange forslag til årets pris, men det var et forslag som klart skilte seg ut som en verdig vinner.

Jeg skal ikke si så mye om det arkitektoniske, utsmykning eller historien til bygget for det vet jeg dere har fått god informasjon om her i dag.

Men forslagsstiller skriver bl.a. i sin argumentasjon at for folket som bor i Aasbø og Løite grenda er “Villan” blitt en del av hverdagen og at vi fort blir hjemmeblinde. Men nå i år - i forbindelse med 100-års jubileet, er det på tide at vi i grenda og folk i Gjerstad forøvrig - åpner opp øynene og gir en fortjent honnør til denne eiendommen og lysthuset.

Videre sier han at «villan» kan sammenlignes med et smykke. Og i likhet med et smykke, så reduseres verdien derom ikke omgivelsene står i stil.
Det er det enkelt å være enig i. 

Vi vet at i flere tiår har dagens eiere, lagt ned et stort arbeid for å hindre bygningsmessig forfall og for å forhindre at kulturlandskapet rundt ikke endres til ren igjengrodd natur.

Bygningen og anlegget er presentert over seks sider i boka “Lysthus i Norge gjennom 300 år” - flere sider enn noe annet lysthus som presenteres. Fra boka siteres: “Den vakre Paviljongen er unik i den forstand at den fremstår som autentisk og urørt. Det finnes ikke mange slike her i Norge. Kanskje er den blant de vakreste i landet?”. Og det er ganske fantastisk at den står akkurat her hos oss i Gjerstad!

Årets prisvinner har et langt forhold til Gjerstad og plassen her, og selv om de ikke er bosatt her i det daglige så er dere godt kjent i grenda og blir satt stor pris på av alle.

Som gjersdølinger er vi alle stolte over det viktige arbeidet dere har gjort og eiendommen dere eier. Dere har all grunn til å være stolte av dere selv. Dette er med på å sette Gjerstad på kartet og er av stor verdi for fremtiden. Det er rett og slett et bidrag til at Gjerstad fremstår vakrere.

Kjære Lisa og Jens Martin, det er ei stor glede å kunne gi dere  Gjerstad Kommunes Vernepris 2019!

Gratulerer så mye!

 

I etterkant gav prisvinnerne hele beløpet på 10.000,- kroner til vedlikehold av gamle Løite skule, som ligger i nabolaget. En fantastisk gest fra noen veldig verdige prisvinnere.

 
 

© 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design